Chipos ou Chipolattas Maison

Chipos ou Chipolattas

Chipolattas :

             Prix = 11,60€ le kilo soit environ 7,50€ les 10 chipos

réf. : 515
11.60 € TTC